Strona w budowie

Aktualności


Informacja z otwarcia ofert

Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej z siedzibą przy ul. Jana Brożka 1A, 01-442 Warszawa, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu na
"Termomodernizaję budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej".

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT [pdf]

PrzetargOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1a,

wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturanej.

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]

SIWZ [PDF]

Dokumentacja projektowa [RAR]

KontaktZespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej

ul. Jana Brożka 1a

01-442 Warszawa

tel.: 22 836 13 13

e-mail: sekretariat@zwpek.pl